Friends of India - Newfoundland

Executive

E-mail Print PDF

 

FOI executive for the year 2016-2017

President: Ela Saha

Vice President: Dr. Rajib Dey

Secretary: Vasantha Adluri

Treasurer: Aman Khanna

Social Secretary: Rafid Alam Khan

Sports Secretary: Iqshvaku Mishra

MUN Representative: Mahima Mishra

Member at Large: Shirley Swamidas

Member at Large: Tripti Garg

Member at Large: Mala Jerath

Member at Large: Bill Maybee

 

 

 

PAST PRESIDENTS

· Dr. Pushpa Sathya 2015-2016

· Mrs. Nickie Sood 2013-2015

· Mr. Prem Nijhawan 2012-2013

· Dr Suryakant Shah 2011-2012

· Mrs. Pinki Kumar 2010-2011

· Mrs. Aruna Ralhan 2009 - 2010

· Dr. Ajit Bedi 2007 - 2009

· Mr. Satinder Manocha 2006 - 2007

· Mrs. Hyma Naidu 2005 - 2006

· Mrs. Thamayanthi Suppiah 2004 - 2005

· Dr. Alka Mawal 2003 - 2004

· Mrs. Radha Gupta 2002 - 2003

· Dr. Sudhir Saha 2001 - 2002

· Dr. Smita Joshi 2000 - 2001

· Mrs. Vijay Rana 1999 - 2000

· Dr. Palinder Kamra 1998 - 1999

· Dr. RK Chandra 1997 - 1998

· Mr. Arvind Acharya 1996 - 1997

· Dr. RS Wadhwa 1995 - 1996

· Dr. George Varghese 1993 - 1995

· Dr. Suresh N Parab 1992 - 1993

· Dr. Mohinder Grewal 1991 - 1992

· Dr. Albert Cox 1990 - 1991

· Dr. V Prabhakaran 1989 - 1990

· Dr. VS Rao 1988 - 1989

· Dr. Vinod Patel 1987 - 1988

· Dr. SP Singh 1985 - 1987

· Dr. S. Mensinkai 1983 - 1985

· Dr. Omesh Kashyap 1982 - 1983

· Dr. Subash Jain 1981 - 1982

· Dr. Donald Hillman 1980 - 1981

· Dr. Charles Preston 1979 - 1980

· Dr. Nial Gogan 1978 - 1979

· Dr. Paul Sachdev 1977 - 1978

· Mr. Pritam S. Cheema 1976 - 1977

· Dr. Satti P Reddy 1975 - 1976

· Mr. Jyoti Chakraburty 1974 - 1975

· Dr. ER Ward Neale 1973 - 1974

· Dr. Frederick A. Aldrich 1971 - 1973

· Dr. Ed Williams 1970 - 1971

· Dr. Charles Preston 1968 - 1970

· Dr. J. Douglas Eaton 1967 - 1968

· Dr. FA Hagar 1966 - 1967